fbpx

Regulamin

Regulamin sklepu – warunki i zasady sprzedaży książek elektronicznych (eBook) w sklepie internetowym madameedith.com

Sklep Madame Edith, działający pod adresem https://sklep.madameedith.com, należy do firmy Edyta Kusińska Madame Edith z siedzibą w Warszawie (02-973), ul. Villardczyków 10/1A, NIP: 9512082715, REGON: 382479802, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej.  

Definicje:

 • EBOOK – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie PDF.
 • PDF – PDF (ang. Portable Document Format) – POLECANY NA KOMPUTERY. Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Format ten ma sztywny podział na strony i nadaje się szczególnie do przeglądania publikacji na większych monitorach. Na czytnikach, tabletach i smartfonach mogą wystąpić problemy z powiększaniem i dzieleniem tekstu oraz poruszaniem się po publikacji.
 • WATERMARK – Znak wodny. System oznaczenia produktu zaszyfrowaną informacją o użytkowniku, który zakupił produkt. Może być podstawą do identyfikacji użytkownika, który rozpowszechni produkt w sposób niezgodny z prawem.

Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. Watermark jest rozwiązaniem wygodnym i preferowanym przez Klientów z uwagi na brak konieczności stosowania specjalnych programów do odczytywania zakupionych plików oraz możliwość dowolnego ich odczytywania na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format. Nie ma również ograniczeń odnośnie do liczby licencji oraz możliwości przenoszenia plików między urządzeniami. Unikatowa licencja transakcyjna umożliwia monitorowanie i rozpoznawanie plików w przypadku nieuprawnionego ich użytkowania, czyli przede wszystkim zamieszczenia ebooka w Internecie.

Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.

1. Składanie zamówienia

Klient może zamówić produkty oferowane przez sklep Madame Edith przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.madameedith.com

Aby złożyć zamówienie, Klient musi:

 • wybrać produkt za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”,
 • wybrać polecenie „ZAMAWIAM” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie,
 • dokonać płatności.

Ze względu na charakter produktów oferowanych w sklepie Madame Edith, Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu w wybranym formacie.

Przy każdej książce elektronicznej znajduje się informacja opisująca licencję w zakresie możliwości lub braku możliwości drukowania i kopiowania książki elektronicznej.

Ze względu na charakter produktów oferowanych w sklepie Madame Edith, podczas zakupu produktu, Klient wyraża zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Potwierdza, iż jest świadomy, że w ten sposób traci prawo odstąpienia od umowy.

2. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z książek elektronicznych zakupionych na stronie sklep.madameedith.com

UWAGA! Przed zakupem książki elektronicznej w sklepie Madame Edith, Klient powinien sprawdzić czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik książki, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Sklep Madame Edith, nie gwarantuje, że zakupiona w książka otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.

3. Metody płatności

Płatności odbywają się za pośrednictwem firm: PayPro SA oraz mBank SA.

Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty w następujący sposób:

 • poprzez system Przelewy24 (szybkim przelewem online, BLIK, kartami płatniczymi, Google Pay lub przelewem tradycyjnym. UWAGA: realizacja zamówienia opłaconego przelewem tradycyjnym trwa do 3 dni roboczych od momentu dokonania przelewu.)
 • poprzez Integrator Płatności Paynow (szybkim przelewem online oraz BLIK).

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. Warunki realizacji zamówienia

Strona sklep.madameedith.com, potwierdzi rejestracje zamówienia wysyłając na wskazany przez Klienta w czasie zakupu adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Dostarczenie produktów odbywa się poprzez internet i jest bezpłatne.

Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez sklep Madame Edith, potwierdzenia z firmy PayPro SA informacji o dokonaniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, sklep.madameedith.com prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie zakupu, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, sklep.madameedith.com poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, sklep.madameedith.com dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

5. Ceny i formaty zakupionych książek

Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego Madame Edith są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 5%.

Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ”Koszyk”.

6. Faktury VAT

Sklep Madame Edith wystawia faktury VAT na zakupione przez Klienta produkty po zaznaczeniu opcji “Chcę wystawienia faktury VAT” na stronie “Koszyk” oraz wprowadzeniu danych firmowych/osobistych we wskazanym formularzu. Tym samym Klient zgadza się na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.

Uwaga: akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury VAT w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.

7. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia

Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. “O prawach konsumenta”.

Klient przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

8. Bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego

Wszystkie produkty oferowane przez sklep.madameedith.com są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych na stronie madameedith.com, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w madameedith.com innym osobom.

Klient nie może i nie jest uprawniony do:

 • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w madameedith.com w całości lub we fragmencie,
 • komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w sklep.madameedith.com,
 • modyfikowania produktów zakupionych w sklep.madameedith.com,

Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w sklep.madameedith.com, w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w madameedith.com niezgodnie z prawem, sklep Madame Edith może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

Strona sklep.madameedith.com nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od sklepu Madame Edith.

9. Treść licencji na korzystanie z ebook-ów zakupionych w sklepie Madame Edith

Kopia ebook-a zakupiona w sklep.madameedith.com przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem  odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

10. Reklamacje

Klient może zgłosić reklamacje na adres: sklep@madameedith.com w przypadku, gdy:

 • zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,
 • klient dokona zapłaty ze produkt, a produkt nie zostanie dostarczony w ciągu 24 godzin od momentu poprawnie sfinalizowanej płatności.

Sklep madameedith.com ustosunkuje się do reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez madameedith.com potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez sklep madameedith.com, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 7 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

11. Dane osobowe

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez madameedith.com, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.